Geplande veranderingen

 
De afgelopen jaren is de relatie tussen huisartsen, huisartsorganisaties en zorgverzekeraars onder druk komen te staan. Alle partijen hebben belang bij ontspanning rondom dit thema. Daarom hebben wij eind 2015 verschillende maatregelen gepresenteerd om onderlinge samenwerking en gelijkwaardigheid te stimuleren. Een aantal daarvan zijn recent gerealiseerd.

1. We hebben het contracteringsproces tussen huisartsen(organisaties) en zorgverzekeraars gelijkwaardiger gemaakt. Met 11 concrete afspraken over zaken als het volgbeleid, de oplossing van geschillen en wederzijdse bereikbaarheid, met een tijdspad waar iedereen zich aan houdt.
Deadline: in april 2016 gepresenteerd

2. Een geschillencommissie voor problemen bij contractering is opgericht. Geschillen tussen huisartsen(organisaties) en zorgverzekeraars kunnen voortaan snel en laagdrempelig worden opgelost. Deze onafhankelijke commissie moet het contracteringsproces in de zorg gelijkwaardiger helpen maken, één van de doelstellingen van Het Roer Moet Om.
Deadline: in juni 2016 gepresenteerd

3. We onderzoeken of het mogelijk is de NZa-beleidsregels eerder te publiceren dan 1 juli, zodat huisartsen, huisartsenorganisaties en zorgverzekeraars meer tijd hebben om goede afspraken te maken.
Deadline: in januari 2017 gepresenteerd

Wat staat er op de agenda:

Daarnaast hebben we een aantal verbeteringen op de planning staan:

4. We uniformeren een deel van het huisartsencontract. De laatste juridische hordes hiervoor worden nu genomen.
Deadline: najaar 2016

5. We onderzoeken de mogelijkheid en wenselijkheid van een groepsvrijstelling voor de huisarts onder de Mededingingswet.
Deadline: Dit onderzoek wordt gedaan op het moment dat blijkt dat de nieuwe ruimte die de ACM geschapen heeft, onvoldoende is. Dit zal niet eerder dan medio 2017 starten.