Hulpmiddelen Zilveren Kruis via groothandels i.p.v. apotheek

 

Zilveren Kruis heeft in navolging van andere verzekeraars, besloten bepaalde hulpmiddelen vanaf 2021 niet meer via de apotheek te leveren, maar via groothandels. Het betreft Diabetes-, Incontinentie (incl. katheters), Stoma- en Verbandmaterialen en Voedingspreparaten (kortweg: DISVV). Zilveren Kruis beoogt hiermee met behoud van kwaliteit kosten te besparen die de premiebetaler ten goede komen. Ons bereiken echter uit alle delen van het land protesten tegen het afbreken van de bestaande structuren tussen huisartsen en apothekers.

Met Zilveren Kruis is afgesproken dat wij (LHV 7 kringen overlegteam met Zilveren Kruis) zes maanden signalen inzamelen (januari 2021 – juni 2021) en dan met Zilveren Kruis het resultaat bespreken. Wij inventariseren daarom voorbeelden waar het mis gaat, maar ook voorbeelden waar het goed gaat. Wij roepen u op beide te melden via bijgaand formulier.

U krijgt geen individuele reactie op uw aanmelding, maar in de eerste LHV Kringnieuwsbrief na de zomer koppelen wij de bevindingen terug. In dit traject stemmen wij regelmatig af met de werkgroep Bureaucratie & Administratieve Lasten (B&AL).

 
1 Begin 2 Voltooid
De vestigingsplaats van uw praktijk.
Beschrijf uw klacht
Kies maximaal 3 gevolgen.
U koos bij de vorige vraag de optie 'Anders, namelijk'. In dit veld kunt u dit uitleggen