Samenwerking & gelijkwaardigheid

 
De afgelopen jaren is de relatie tussen huisartsen, huisartsorganisaties en zorgverzekeraars onder druk komen te staan. Alle partijen hebben belang bij ontspanning rondom dit thema. Net als in oktober presenteren zij daarom nieuwe maatregelen, om samenwerking en gelijkwaardigheid te stimuleren.

Wat is er bereikt?

  • Eind 2015 heeft de ACM aangekondigd anders te gaan handhaven, om huisartsen ruimte te geven voor samenwerking met elkaar en met zorgverzekeraars. De belemmeringen die voorheen gevoeld werden, zijn er dus niet meer.
  • Het is nu aan de huisartsen in het land om deze ruimte te benutten. Alle partijen roepen huisartsen hiertoe op.
  • Na een jaar wordt het effect van het nieuwe ACM-beleid geëvalueerd. Dan kijken de partijen ook of de mogelijkheden van een groepsvrijstelling in de Mededingingswet of de verhoging van het bagatel moet worden onderzocht.

Nieuwe afspraken

  • Het contracteringsproces tussen huisartsen en zorgverzekeraars is gelijkwaardiger gemaakt
  • Huisartsen en zorgverzekeraars maakten 11 nieuwe afspraken voor gelijkwaardiger contracteren
  • Onderling vertrouwen, zo min mogelijk administratieve lasten en gelijkwaardigheid vormen de uitgangspunten voor afspraken over zaken als het volgbeleid, de oplossing van geschillen, wederzijdse bereikbaarheid en jaarlijkse evaluaties. Ook houdt iedereen zich aan de afgesproken tijdslijn voor het contracteringsproces.
  • Partijen vinden het belangrijk dat de NZa-beleidsregels tijdig worden gepubliceerd. Onderzocht wordt of dit eerder kan dan 1 juli, de uiterste datum hiervoor. Zodat huisartsen en verzekeraars zoveel mogelijk tijd hebben om goede afspraken te maken
  •  Een deel van het contract wordt geüniformeerd.
  • De laatste juridische hordes worden nu genomen en de partijen verwachten snel het nieuwe contract te presenteren.