Het Roer Gaat Om

 
In maart 2015 presenteerde een actiegroep van huisartsen het Manifest van de Bezorgde Huisarts: Het Roer Moet Om. Meer dan 8000 huisartsen tekenden het manifest in een tijdsbestek van enkele weken.

Drie werkgroepen

Er kwam een beweging op gang die uitmondde in een openbaar debat in de Rode Hoed te Amsterdam. Huisartsen, huisartsenorganisaties, toezichthouders, zorgverzekeraars en de minister discussieerden met elkaar over wederzijds vertrouwen, marktwerking en administratieve overbelasting. Alle partijen erkenden de knelpunten en besloten aan het eind van het debat om uiterlijk op 1 oktober 2015 concrete verandering in gang te zetten. Drie werkgroepen gingen van start met elk een eigen thema:

  1. (Terugdringen van) Bureaucratie & administratieve lasten
  2. Samenwerking en gelijkwaardigheid: over contractering en mededinging
  3. Kwaliteit: over basiseisen en indicatoren voor de kwaliteit van zorg

Wie is betrokken?

De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van alle direct betrokken partijen. Zij zetten de dialoog voort die begon met het debat in Amsterdam: de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen (vereniging voor georganiseerde huisartsenzorg), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen), de patiëntenfederatie NPCF, zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Ministerie van VWS, de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Het Roer Gaat Om

Overhandiging veranderingsvoorstellen huisartsenzorg aan minister Schippers (VWS) op 5 oktober 2015

Na een zomer van intensieve gesprekken presenteerden de werkgroepen op 5 oktober 2015 de resultaten: Het Roer Gaat Om. Het vierde kwartaal van 2015 werd gebruikt om de aanbevelingen van Het Roer Gaat Om concreet te maken. De eerste resultaten zijn per 1 januari 2016 van kracht. Dat zijn met name afspraken uit de werkgroep Bureaucratie & administratieve lasten.

In de loop van 2016 volgen meer maatregelen, ook uit de andere werkgroepen. Het is onvermijdelijk dat het concretiseren en implementeren van sommige afspraken meer tijd kost, bijvoorbeeld omdat er een formele aanpassing van de regelgeving nodig is of omdat aanpassing van een regel ook consequenties heeft voor derden.

De drie bovengenoemde werkgroepen hebben zich per 5 oktober niet opgeheven, maar blijven bijeenkomen totdat alle aanbevelingen uit Het Roer Gaat Om zijn gerealiseerd.