Feedback

 
  • We kunnen ons voorstellen dat de veranderingen vragen oproepen of in een aantal gevallen tot problemen leiden. Meld dit ons, zodat wij kunnen proberen te helpen bij een oplossing. Ook horen wij het graag wanneer u nieuwe lastenverzwaring constateert.
  • Uw reactie wordt voorgelegd aan de werkgroep Bureaucratie & administratieve lasten en daarna - zo nodig - verder geadresseerd. U krijgt over de wijze van afhandelen binnen vijf werkdagen bericht per e-mail.