Contact partners

 

InEen
InEen wil door organisatie, samenwerking en innovatie eerstelijnszorgorganisaties versterken en de organisatiegraad van de eerste lijn verhogen. Leden van InEen zijn zorggroepen, gezondheidscentra/eerstelijnscentra, ROS’en, eerstelijns diagnostische centra en huisartsenposten. Met elkaar bestrijken de leden het gehele eerstelijnszorgveld.

Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Postbus 2672, 3500 GR Utrecht
030 282 3788
www.ineen.nl | info@ineen.nl

Landelijke Huisartsen Vereniging

LHV
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) behartigt de belangen van ruim 12.000 leden (huisartsen en huisartsen in opleiding) in Nederland. De belangrijkste taken zijn het versterken van de positie van de huisarts binnen de gezondheidszorg en het ondersteunen van leden.

Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Postbus 20056, 3502 LB Utrecht
085 04 80 000
www.lhv.nl | lhv@lhv.nl

VPH

VPHuisartsen
De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) gaat uit van de kennis, kunde en wijsheid van de (praktijkhoudende) huisarts en heeft als belangrijke doelstelling het behoud van kernwaarden in het huisartsenvak, zonder voorbij te gaan de ontwikkelingen van deze tijd. Door haar handelen wenst VPHuisartsen de positie van de praktijkhoudende huisarts in Nederland maximaal te versterken.

Sarphatipark 28, 1072 PB Amsterdam
www.vphuisartsen.nl (contactformulier op de website)

NHG
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Postbus 3231, 3502 GE Utrecht
030 282 3500
www.nhg.org | info@nhg.org

ZN
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. Alle zorgverzekeraars in Nederland zijn lid van ZN. Op dit moment zijn dat negen zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, ASR, CZ, Eno, DSW, ONVZ, Menzis, VGZ en Zorg en Zekerheid.

Sparrenheuvel 16, 3708 JE Zeist
Postbus 520,  3700 AM Zeist
030 698 8911
www.zn.nl (contactformulier op de website)

Patiëntenfederatie Nederland
Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties. Zij verstevigen de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen ze dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie Nederland biedt via haar kanalen, zoals patientenfederatie.nl en ZorgkaartNederland.nl, informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
0900 23 56 780 (20ct/gesprek)
www.patientenfederatie.nl (contactformulier op de website)

Ministerie van VWS

VWS
Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Website ministerie van VWS