Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
07 mrt 2016
'Van begin af aan was er wederzijds begrip tussen alle partijen'
De Eerstelijns besteedt in het tweede nummer van dit jaar aandacht aan de administratieve lastenverlichting voor huisartsen. Emiel Kerpershoek van de werkgroep Bureaucratie... Lees meer
07 apr 2016
11 nieuwe afspraken met zorgverzekeraars over contractering
Hoe kan het jaarlijks terugkerend proces van contractering soepeler verlopen? Huisartsen- en eerstelijnsorganisaties en zorgverzekeraars hebben daarover 11 nieuwe afspraken gemaakt in het kader van... Lees meer
01 sep 2016
Aan welke veranderingen wordt gewerkt
Het afgelopen jaar werden in de huisartsen zorg flinke stappen gezet in het verminderen van de bureaucratie, verbeteren van de gelijkwaardigheid tussen huisarts en verzekeraar en het vernieuwen van... Lees meer
21 jan 2016
Belangrijke aanpassing op deze website
De website Het Roer Gaat Om is op een belangrijk punt aangepast. Het betreft het vermelden van een indicatie op recepten voor hulpmiddelen. Hiervoor hebben huisartsen en verzekeraars een eenvoudige... Lees meer
19 jan 2018
Brief om te wijzen op afgeschafte formulieren
Merkt u dat gemaakte afspraken om de administratieve lasten te verminderen niet altijd worden nagekomen? Dan kunt u vanaf nu een standaardbrief gebruiken om de leveranciers erop te wijzen dat zij... Lees meer
20 okt 2016
CIZ verstrekt indicatiebesluiten aan huisarts
Sinds 1 augustus verstrekt het CIZ nieuwe (her-)indicatiebesluiten van de patiënt aan de huisarts. Een belangrijke verbetering, waardoor huisartsen weten op welke zorg hun patiënten recht hebben en... Lees meer
03 jan 2017
Contracten zorginkoop deels geüniformeerd
Zorgverzekeraars, huisartsen en zorggroepen hebben de algemene bepalingen in de overeenkomsten voor een belangrijk deel geüniformeerd. Voor de contracten van 2018 (en waar mogelijk 2017) gelden... Lees meer
28 nov 2019
Dieetbevestiging voor Belastingdienst niet standaard nodig
Volgt uw patiënt een dieet, dan kan het zijn dat de patiënt bij de belastingaangifte een vast bedrag mag aftrekken. Vaak komen patiënten hiervoor bij de huisarts om een dieetbevestiging te vragen.
08 jan 2019
Formulieren verbandmiddelen langdurige wondzorg niet nodig
Sinds 1 januari 2016 kun je als huisarts verbandmiddelen voorschrijven voor langdurige wondzorg, zonder een aanvullend formulier.
18 jul 2018
Formulieren voor het vergoeden van zorg aan onverzekerden vereenvoudigd
Voor aanvragen en declaraties van de subsidieregeling ‘medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ is er sinds 9 mei 2018 één formulier in plaats van twee afzonderlijke formulieren. Daarnaast is er... Lees meer
  • Vorige