Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
21 dec 2015
Het Roer Gaat Om per 1 januari 2016
Een gezamenlijke website gaat huisartsen en andere partijen in de zorg op de hoogte houden van concrete maatregelen om de bureaucratie in de huisartsenzorg te verminderen. Per 1 januari 2016 staat de... Lees meer
01 jan 2016
Gezamenlijke website over lastenvermindering huisartsen
De website www.hetroergaatom.nl houdt vanaf 1 januari 2016 huisartsen en andere partijen in de zorg op de hoogte van de maatregelen die soelaas bieden aan de administratieve overbelasting van... Lees meer
05 jan 2016
Zorgverzekeraars: apothekers niet dupe van minder bureaucratie huisartsen
Zorgverzekeraars Nederland en de KNMP zijn met elkaar in gesprek om te voorkomen dat apothekers nadelige gevolgen ondervinden van de afspraken over de lastenvermindering voor huisartsen. 'Ik snap dat... Lees meer
18 jan 2016
ZN pakt in nog zes eerstelijnssectoren bureaucratie aan
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gaat ook in alle andere eerstelijnssectoren bureaucratie te lijf. In zes werkgroepen wil ZN per beroepsgroep met de betreffende koepelorganisaties afspraken maken over... Lees meer
21 jan 2016
Belangrijke aanpassing op deze website
De website Het Roer Gaat Om is op een belangrijk punt aangepast. Het betreft het vermelden van een indicatie op recepten voor hulpmiddelen. Hiervoor hebben huisartsen en verzekeraars een eenvoudige... Lees meer
10 feb 2016
‘Ik heb er vertrouwen in dat we onze afspraken gaan realiseren.’
Per 1 januari werd een administratieve lastenverlichting doorgevoerd voor huisartsen: het eerste concrete uitvloeisel van de huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om. Onder voorzitterschap van InEen... Lees meer
24 feb 2016
ZN: Leveranciers niet de dupe van afschaffen formulieren
Sinds op 1 januari 2016 diverse formulieren zijn afgeschaft, krijgt de werkgroep Bureaucratie... Lees meer
07 mrt 2016
'Van begin af aan was er wederzijds begrip tussen alle partijen'
De Eerstelijns besteedt in het tweede nummer van dit jaar aandacht aan de administratieve lastenverlichting voor huisartsen. Emiel Kerpershoek van de werkgroep Bureaucratie... Lees meer
02 apr 2016
Tussenstand Het Roer Gaat Om
Huisartsen, eerstelijns- en patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars, hebben de tussenstand van Het Roer Gaat Om gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens de LHV-Huisartsbeurs. In aanwezigheid van... Lees meer
07 apr 2016
11 nieuwe afspraken met zorgverzekeraars over contractering
Hoe kan het jaarlijks terugkerend proces van contractering soepeler verlopen? Huisartsen- en eerstelijnsorganisaties en zorgverzekeraars hebben daarover 11 nieuwe afspraken gemaakt in het kader van... Lees meer
  • Vorige