Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
10 feb 2016
‘Ik heb er vertrouwen in dat we onze afspraken gaan realiseren.’
Per 1 januari werd een administratieve lastenverlichting doorgevoerd voor huisartsen: het eerste concrete uitvloeisel van de huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om. Onder voorzitterschap van InEen... Lees meer
05 jan 2016
Zorgverzekeraars: apothekers niet dupe van minder bureaucratie huisartsen
Zorgverzekeraars Nederland en de KNMP zijn met elkaar in gesprek om te voorkomen dat apothekers nadelige gevolgen ondervinden van de afspraken over de lastenvermindering voor huisartsen. 'Ik snap dat... Lees meer
24 feb 2016
ZN: Leveranciers niet de dupe van afschaffen formulieren
Sinds op 1 januari 2016 diverse formulieren zijn afgeschaft, krijgt de werkgroep Bureaucratie... Lees meer
18 jan 2016
ZN pakt in nog zes eerstelijnssectoren bureaucratie aan
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gaat ook in alle andere eerstelijnssectoren bureaucratie te lijf. In zes werkgroepen wil ZN per beroepsgroep met de betreffende koepelorganisaties afspraken maken over... Lees meer
21 mrt 2017
Verwijzingen ggz vereenvoudigd
Vanaf 1 april is er geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basis ggz naar de gespecialiseerde ggz en vice versa. Een melding aan de... Lees meer
05 mrt 2019
U hoeft niet meer te tekenen voor hulpmiddelen rondom bed
Wijkverpleegkundigen schrijven vanaf nu zelf hulpmiddelen voor die samenhangen met verzorging en verpleging van cliënten thuis op bed. Ze hoeven daar geen toestemming meer voor te vragen via de... Lees meer
02 apr 2016
Tussenstand Het Roer Gaat Om
Huisartsen, eerstelijns- en patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars, hebben de tussenstand van Het Roer Gaat Om gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens de LHV-Huisartsbeurs. In aanwezigheid van... Lees meer
15 nov 2018
Praktijkaccreditering vanaf 2019 vereenvoudigd naar 1 keer per 3 jaar
Vanaf 1 januari 2019 wordt de NHG-Praktijkaccreditering (NPA) vereenvoudigd. Huisartsen met een NPA-keurmerk worden in de toekomst niet langer jaarlijks, maar eens per drie jaar bezocht.
18 nov 2019
Palliatieve zorg: terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig
Bij verschillende zorgleveringsvormen is het niet meer nodig om de terminaliteitsverklaring te gebruiken.
19 feb 2020
Minder verwijzingen van huisartsen nodig door afspraken in de ggz
Per 1 januari 2020 zijn de verwijsafspraken voor geestelijke gezondheidszorg gewijzigd. Deze afspraken zouden er toe moeten leiden dat er minder vaak een beroep wordt gedaan op de huisarts om een... Lees meer
  • Vorige