Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
18 jul 2018
Formulieren voor het vergoeden van zorg aan onverzekerden vereenvoudigd
Voor aanvragen en declaraties van de subsidieregeling ‘medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ is er sinds 9 mei 2018 één formulier in plaats van twee afzonderlijke formulieren. Daarnaast is er... Lees meer
15 nov 2018
Praktijkaccreditering vanaf 2019 vereenvoudigd naar 1 keer per 3 jaar
Vanaf 1 januari 2019 wordt de NHG-Praktijkaccreditering (NPA) vereenvoudigd. Huisartsen met een NPA-keurmerk worden in de toekomst niet langer jaarlijks, maar eens per drie jaar bezocht.
08 jan 2019
Formulieren verbandmiddelen langdurige wondzorg niet nodig
Sinds 1 januari 2016 kun je als huisarts verbandmiddelen voorschrijven voor langdurige wondzorg, zonder een aanvullend formulier.
05 mrt 2019
U hoeft niet meer te tekenen voor hulpmiddelen rondom bed
Wijkverpleegkundigen schrijven vanaf nu zelf hulpmiddelen voor die samenhangen met verzorging en verpleging van cliënten thuis op bed. Ze hoeven daar geen toestemming meer voor te vragen via de... Lees meer
27 mrt 2019
Geen herhaalverwijzing voor de behandeling van chronische aandoening door paramedici
Sinds 1 januari 2017 is de herhaalverwijzing komen te vervallen als het gaat om een behandeling die langer duurt dan twaalf maanden. In dat geval is de paramedicus verplicht een tussentijdse... Lees meer
17 apr 2019
Geen verklaringen voor vergoedingen uit aanvullend pakket tenzij medisch noodzakelijk
Zorgverzekeraars stellen in hun polis voor het aanvullend pakket vaak de voorwaarde dat een doktersverklaring is vereist. Het is de verantwoordelijkheid en de taak van de verzekeraar om te... Lees meer
04 sep 2019
Herziene handleiding Voorbehouden handelingen (wijk)verpleging & verzorging
Het terugdringen van administratieve lasten bij de opdracht van voorbehouden handelingen is een belangrijk uitgangspunt van de herziene ‘handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging... Lees meer
18 nov 2019
Palliatieve zorg: terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig
Bij verschillende zorgleveringsvormen is het niet meer nodig om de terminaliteitsverklaring te gebruiken.
28 nov 2019
Dieetbevestiging voor Belastingdienst niet standaard nodig
Volgt uw patiënt een dieet, dan kan het zijn dat de patiënt bij de belastingaangifte een vast bedrag mag aftrekken. Vaak komen patiënten hiervoor bij de huisarts om een dieetbevestiging te vragen.
19 feb 2020
Minder verwijzingen van huisartsen nodig door afspraken in de ggz
Per 1 januari 2020 zijn de verwijsafspraken voor geestelijke gezondheidszorg gewijzigd. Deze afspraken zouden er toe moeten leiden dat er minder vaak een beroep wordt gedaan op de huisarts om een... Lees meer
  • Volgende