Zorgverzekeraars: apothekers niet dupe van minder bureaucratie huisartsen

 
Zorgverzekeraars Nederland en de KNMP zijn met elkaar in gesprek om te voorkomen dat apothekers nadelige gevolgen ondervinden van de afspraken over de lastenvermindering voor huisartsen. 'Ik snap dat de apothekers zich zorgen maken’, zegt waarnemend ZN-directeur Marianne Lensink.

'We zijn nu begonnen met de huisartsen, maar onnodige administratie moet in de héle zorg worden aangepakt. Dan mag een verbetering voor de ene sector geen verslechtering opleveren voor hun collega’s in een ander deel van de zorg.'

Lees verder op de website van KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers.