Verzoek (medische) verklaring door een gemeenten; meewerken of toch niet?

 
Verzoek (medische) verklaring door een gemeenten; meewerken of toch niet?
Huisartsen krijgen vaak verzoeken van patiënten om verklaringen in te vullen die vanuit gemeenten worden gevraagd. Gemeenten mogen echter niet vragen om (medische) verklaringen door de huisarts in te laten vullen. Conform de richtlijnen van de KNMG geeft een behandelend arts namelijk geen geneeskundige verklaring af over zijn eigen patiënt.

Waar kan de gemeente dan terecht?

Wanneer de gemeente in verband met het verstrekken van een voorziening of in verband met urgentie een medische verklaring nodig heeft, kan de gemeente daarvoor terecht bij een door de gemeente gecontracteerde GGD-arts of een medisch adviseur (arts). De GGD-arts of medisch adviseur kan indien nodig, en met toestemming van de patiënt, de huisarts benaderen voor eventuele aanvullende feitelijke medische informatie.

Dus als de gemeente u bijvoorbeeld vraagt om een (medische) verklaringen om:

  • aan te tonen dat het leveren van een extra "grijze container" nodig is, omdat uw patiënten veel afval heeft door het gebruik van incontinentie- of stomamateriaal.
  • urgentie te krijgen voor een woning.
  • bewijs te vragen dat uw patiënt mantelzorger is om voor het mantelzorgcompliment in aanmerking te komen.

Dan kunt u de gemeente wijzen op de leden brief die de VNG heeft verzonden om het onterecht vragen van (medische) verklaringen aan huisartsen onder de aandacht te brengen bij haar leden.

Zie ook de website van Ontregel de Zorg