Verwijzingen ggz vereenvoudigd

 
Verwijzingen ggz vereenvoudigd
Vanaf 1 april is er geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basis ggz naar de gespecialiseerde ggz en vice versa. Een melding aan de huisarts volstaat. Dat is de belangrijkste verandering in de afspraken over het verwijzen naar en binnen de ggz. In een flyer zijn alle afspraken voor u onder elkaar gezet.

Een verwijzing naar de ggz moet nu nog voldoen aan verschillende administratieve en inhoudelijke eisen. Het opvolgen van al deze regels kost u als huisarts onnodig veel tijd. De nieuwe afspraken verlagen de administratieve lasten en besparen tijd en geld.

Regels verduidelijkt

Met de nieuwe afspraken is ook een aantal regels voor de verwijzing verduidelijkt en is onder meer vastgesteld onder welke voorwaarden een incomplete verwijzing toch voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking komt.

Verwijsafspraken

De verwijsafspraken tussen u als huisarts en (binnen de) ggz gelden vanaf 1 april 2017. Voor alle verwijzers en regiebehandelaars in de ggz zijn de afspraken kort weergegeven in een flyer. De afspraken worden verwerkt in de NHG-richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-GGZ. Volgens de nieuwe regels moet in de envelop expliciet aangegeven worden naar wie de huisarts verwijst, u kunt de envelop passend bij de nieuwe verwijsafspraken al gebruiken.

Betrokken organisaties

De nieuwe afspraken zijn gemaakt door de branche- en beroepsverenigingen in de ggz en zorgverzekeraars. Betrokken organisaties zijn NIP, LVVP, NVvP, GGZ Nederland, NVZ, NFU, NHG, LHV, InEen, VPH, V&VN, ZN, de NZa en het ministerie van VWS.