'Van begin af aan was er wederzijds begrip tussen alle partijen'

 
De Eerstelijns besteedt in het tweede nummer van dit jaar aandacht aan de administratieve lastenverlichting voor huisartsen. Emiel Kerpershoek van de werkgroep Bureaucratie & Administratieve lasten licht de maatregelen toe. In de nieuwsbrief van InEen kwamen deze maand twee werkgroepleden van zorgverzekeraarszijde aan het woord. Peter Jansen (ZN) en Sanne van Rooij (ONVZ) geven een reactie op het proces in de werkgroep.