Uitwerking proces rondom bestellen en declareren katheters en verbandmiddelen

 
Uitwerking proces rondom bestellen en declareren katheters en verbandmiddelen
Meerdere zorgverzekeraars accepteren levering van bepaalde hulpmiddelen via de lokale apotheek niet meer. Ze willen dat dit gaat via gecontracteerde medisch speciaalzaken zoals BENU en Bosman. Het betreft Diabetes-, Incontinentie (incl. katheters), Stoma- en Verbandmaterialen en Voedingspreparaten (kortweg: DISVV). Ze beogen hiermee met behoud van kwaliteit, kosten te besparen die de premiebetaler ten goede komen. Zorgverzekeraars mogen eigen voorwaarden in hun polissen opnemen, maar huisartsen ervaren dat de (papieren) besparing leidt tot extra werk in de praktijk, bijvoorbeeld bij spoed. Ook is onduidelijk hoe huisartsen deze hulpmiddelen precies kunnen bestellen en declareren.

De werkgroep Bureaucratie & Administratieve Lasten heeft naar aanleiding van vele meldingen gezocht naar een vereenvoudiging van het proces rondom enkele hulpmiddelen binnen de huisartsenpraktijken.

Samen met de werkgroep Bureaucratie & Administratieve Lasten hebben we twee stroomschema’s gemaakt die dit voor huisartsen overzichtelijker maken. Een uitwerking van het proces rondom bestellen en declareren van katheters. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen ‘spoed katheter’ en ‘chronisch gebruik van katheter’. En het proces rondom bestellen en declareren van wondverbandmiddelen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen ‘kortdurende’ en ‘langdurige’ wondzorg. Deze stroomschema’s zijn een handvat met betrekking tot bestellen en declareren en bieden geen oplossing voor het door huisartsen ervaren knelpunt rondom snelle spoed levering.

Hoofdpunten uit de stroomschema's zijn:

  • De verzekeraar stelt in geval van spoed geen eisen aan materiaal. Katheters en verbandmiddelen voor eigen (kleine) voorraad zijn naar eigen inzicht te bestellen via iedere willekeurige leverancier of fabrikant en van ieder willekeurig merk en type.
  • Huisartsen kunnen gebruikt materiaal vanuit de praktijk declareren (prestatiecode 12906).
  • Het bestellen van chronische of langdurige hulpmiddelen kan de patiënt (of diens familielid/mantelzorger) zelf met de medisch speciaalzaak van de zorgverzekeraar regelen. Dat houdt in dat het recept – naast patiënt- en huisartsgegevens – de volgende elementen bevat: het af te leveren middel (zo generiek mogelijk), de hoeveelheid (waaruit de geschatte behandelduur blijkt) en de indicatiecode.
    • Aanvullende formulieren hoeft u niet in te vullen als u daarom wordt gevraagd.

Vanwege de moeizame bestellingen bij spoed adviseren we u om uw eigen kleine voorraad aan te houden. Uiteraard blijven wij aandringen op vereenvoudiging van de procedure en betere toegankelijkheid tot hulpmiddelen.