U hoeft niet meer te tekenen voor hulpmiddelen rondom bed

 
U hoeft niet meer te tekenen voor hulpmiddelen rondom bed
Wijkverpleegkundigen schrijven vanaf nu zelf hulpmiddelen voor die samenhangen met verzorging en verpleging van cliënten thuis op bed. Ze hoeven daar geen toestemming meer voor te vragen via de huisarts. Dit hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) met elkaar afgesproken.

De LHV is blij met het schrappen van deze verplichting en de administratieve belasting voor huisartsen die deze met zich meebracht. Zeker omdat het hier gaat om verpleeg- en hulpmiddelen waarbij de wijkverpleegkundigen de deskundigen zijn.  

Kijk op Het Roer Gaat Om voor een overzicht van al eerder vervallen administratieve verplichtingen voor huisartsen.

Zie ook het nieuwsbericht van Zorgverzekeraars Nederland: Handtekening huisarts niet meer nodig voor hulpmiddelen rondom bed.