Stap dichterbij schrappen VOG-plicht bij incidentele zorg in Wlz-instelling

 
Stap dichterbij schrappen VOG-plicht bij incidentele zorg in Wlz-instelling
Verleent u tijdens de ANW-uren incidentele zorg in een Wlz-instelling? Dan moet u een VOG van maximaal 3 maanden oud kunnen overleggen. Aan deze administratieve last komt mogelijk vanaf 2021 een eind. In dit bericht leest u de stand van zaken en wat de LHV en InEen hierbij voor u hebben gedaan.

In de praktijk komt het zelden voor dat u als huisarts tijdens ANW-uren wordt opgeroepen om in een Wlz-instelling zorg te verlenen. Voor deze incidentele situaties moet u wel een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen. 

De LHV en InEen hebben zich bij het ministerie van VWS tegen deze VOG-plicht verzet. Met als resultaat dat in het nieuwe voorstel staat dat de VOG-plicht niet meer geldt voor huisartsen die incidenteel zorg verlenen in de ANW-uren bij Wlz-instellingen.

Hoe nu verder

Het ministerie van VWS legt de voorgestelde wijziging via een internetconsultatie voor. Dat betekent dat iedereen kan reageren op deze wijziging via de website van de overheid. De LHV en InEen zullen namens de huisartsen positief reageren op het voorstel.

De internetconsultatie eindigt op 3 april 2020. Na het verwerken van alle reacties, wordt het wetgevingsproces verder doorlopen. Het streven is om de wet per 1 januari 2021 in te laten gaan.