Praktijkaccreditering vanaf 2019 vereenvoudigd naar 1 keer per 3 jaar

 
Praktijkaccreditering vanaf 2019 vereenvoudigd naar 1 keer per 3 jaar
Vanaf 1 januari 2019 wordt de NHG-Praktijkaccreditering (NPA) vereenvoudigd. Huisartsen met een NPA-keurmerk worden in de toekomst niet langer jaarlijks, maar eens per drie jaar bezocht.

Het College van Deskundigen van NPA (NHG, LHV, VPHuisartsen, InEen, Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland, met de IGJ als adviseur) heeft dit besloten. 

Naast de driejaarlijkse accreditatiecyclus is het mogelijk om te kiezen voor jaarlijkse praktijkbezoeken met thematische invulling en daarmee aanvullende verklaringen te behalen. NPA zal de eerstvolgende audits van de deelnemers die overstappen naar de driejaarlijkse cyclus, op praktische wijze verdelen over de komende drie jaren. De voor het eerste kwartaal 2019 geplande auditbezoeken gaan gewoon door en gelden voor deze praktijken als eerste audit nieuwe stijl. De deelnemende praktijken ontvangen begin december van NPA meer informatie.

NHG Praktijkaccreditering in 2019

LHV is voorstander van accreditering 1 keer per 3 jaar