Indicatiecodes op het recept kunnen niet vervallen

 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving kunnen de indicatiecodes ‘Stoornis urinewegen’ ( B1a - B1c) en ‘Stoornis in het metabolisme/dieetpreparaten (B3a - B3e) niet vervallen.

In recent overleg tussen de koepels voor huisartsen, apothekers en zorgverzekeraars is vastgesteld dat dit, in ieder geval voor 2017, niet mogelijk is. Het gebruik van de indicatiecodes blijft daarmee van toepassing op recepten bij behandelingen in relatie tot:

 • SMR Stoppen met roken
 • B1 Stoornis urinewegen
  • B1a = mild.
  • B1b = matig.
  • B1c = ernstig.
 • B2 Ernstige psychiatrie, eerstegraads rouw of terminale patiënten (dit is de reeds bestaande code, denk aan oxazepam en dergelijke).
 • B3 Stoornis in het metabolisme (lees dieetpreparaten)
  • B3a voedselallergie.
  • B3b resorptiestoornis.
  • B3c stofwisselingsstoornis.
  • B3d via gevalideerde screeningsinstrument vastgestelde ondervoeding of risico daarop.
  • B3e aangewezen op dieetpreparaten volgens de richtlijnen voor de betreffende beroepsgroepen.
 • B4 Stoornissen in de huid (voor verbandmiddelen, bij complexe wondzorg inclusief compressietherapie).

In de bijeenkomst van de koepels is ook opnieuw bevestigd dat recepten van de huisarts waarop de indicatiecode is vermeld, niet kunnen worden afgewezen vanwege het ontbreken van een formulier. De NZa heeft recent in een brief aan KNMP en ZN onderschreven dat de vermelding van de indicatiecode op het recept volstaat. Op de website van HRGO zal binnenkort een briefje beschikbaar worden gemaakt dat huisartsen kunnen meesturen wanneer een recept met indicatiecode wordt afgewezen of preventief om dit te voorkomen. 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Lijst indicatiecodes68.26 KB