Het Roer Gaat Om per 1 januari 2016

 
Het Roer Gaat Om per 1 januari 2016
Een gezamenlijke website gaat huisartsen en andere partijen in de zorg op de hoogte houden van concrete maatregelen om de bureaucratie in de huisartsenzorg te verminderen. Per 1 januari 2016 staat de nieuwe website www.hetroergaatom.nl volledig online.

Per 1 januari 2016 worden de eerste afspraken om de administratieve overbelasting van huisartsen terug te dringen van kracht. Vertegenwoordigers van huisartsen (InEen, LHV, VPH), verzekeraars (ZN) en overheid (NZa, VWS) hebben de afgelopen drie maanden de aanbevelingen uit het rapport Het Roer Gaat Om (oktober 2015) uitgewerkt. De gezamenlijke website van deze partijen, www.hetroergaatom.nl, informeert huisartsen en andere partijen in de zorg over wat er is afgesproken en wat dat betekent voor hun dagelijkse praktijk. Wanneer bezoekers van de website hun e-mailadres achterlaten krijgen zij bericht als nieuwe informatie wordt toegevoegd.

In deze eerste ronde gaat het met name om de extra formulieren voor medicijnen, hulpmiddelen en verwijzingen. Het uitwerken van andere aanbevelingen, over bijvoorbeeld CIZ-indicaties en een betere borging van het declaratieverkeer, volgen in 2016. Hiervoor is nader overleg nodig met onder andere ICT-leveranciers. Ook deze afspraken zijn te zijner tijd te vinden op www.hetroergaatom.nl.