Groot aantal formulieren geschrapt

 
Per 1 maart 2018 hebben zorgverzekeraars 17 formulieren afgeschaft voor bijlage 2-geneesmiddelen, waaronder NOAC’s.

Vrijwel alle formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen die nog zijn overgebleven, zijn voortaan drie jaar geldig in plaats van een jaar. Gedurende die drie jaar volstaat een recept van huisarts of specialist. De verlengde termijn geldt ook voor formulieren die de huisarts of specialist eerder heeft ingevuld. Van alle formulieren die tussen 1-3-2017 en 1-3-2018 zijn opgesteld, wordt de geldigheidsduur automatisch met twee jaar verlengd.

Bijlage 2-geneesmiddelen zijn geneesmiddelen waaraan de minister vergoedingsvoorwaarden heeft gesteld. Om de voorschrijvers daar op te wijzen,  gebruiken de zorgverzekeraars uniforme formulieren, waarmee achteraf gecontroleerd kan worden of een geneesmiddel terecht ten laste van de basisverzekering is gedeclareerd. De afschaffing van deze 17 formulieren bespaart ten minste 250.000 tot 300.000 formulieren op jaarbasis.

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland is te vinden welke geneesmiddelen geschrapt zijn (tabel 1), voor welke geneesmiddelen alleen apotheekcontrole nodig is (geen artsenverklaring, tabel 2) en voor welke geneesmiddelen eens per drie jaar een artsenverklaring nodig is (tabel 3).