Geen verklaringen voor vergoedingen uit aanvullend pakket tenzij medisch noodzakelijk

 
Zorgverzekeraars stellen in hun polis voor het aanvullend pakket vaak de voorwaarde dat een doktersverklaring is vereist. Het is de verantwoordelijkheid en de taak van de verzekeraar om te controleren of een verzekerde recht heeft op deze vergoedingen. Dit is geen taak van de (huis)arts.

In de polissen van 2019 is dit nog niet opgenomen. Patiënten kunnen dit jaar hiervoor dus nog om een verwijsbrief vragen. Dit zal wel worden opgenomen in de polissen van 2020. We vragen om coulance van de achterban voor de vier onderstaande indicaties.

  • Cosmetische behandeling: geen verwijzing nodig tenzij medisch noodzakelijk
  • Psychologisch hulp in aanvullend pakket: geen verwijzing nodig
  • Seksuoloog: geen verwijzing nodig (benoem naar patiënt: let op of het vergoed wordt vanuit aanvullend pakket)
  • Cogmed + neurofeedback: geen verwijzing nodig (wijzen op aanvullend pakket)

Let hierbij op bij een ingreep die in het ziekenhuis wordt uitgevoerd. Het ziekenhuis is gehouden aan de regelgeving van de NZa, daarom zal het ziekenhuis hier wel een verwijzer nodig hebben om de zorgvraag te kunnen registreren. Dat kan in voorkomende gevallen ook zorg zijn die verzekerd is in het aanvullende pakket.