Dieetbevestiging voor Belastingdienst niet standaard nodig

 
Volgt uw patiënt een dieet, dan kan het zijn dat de patiënt bij de belastingaangifte een vast bedrag mag aftrekken. Vaak komen patiënten hiervoor bij de huisarts om een dieetbevestiging te vragen.

U hoeft deze dieetbevestiging echter niet standaard in te vullen. Alleen wanneer de belastinginspecteur specifiek bij de patiënt om de dieetbevestiging heeft gevraagd dan moet deze ingevuld worden. De inspecteur vraagt dit wanneer deze een ingediende aangifte controleert of wanneer de patiënt hulp krijgt bij het indienen van de aangifte. Wanneer u het verzoek van een patiënt krijgt om een dieetbevestiging af te geven, dan kunt u kenbaar maken dat dit alleen nodig is als de Belastingdienst hierom heeft gevraagd.

Voor het invullen van een dieetbevestiging kunt u het NZa-tarief voor informatieverstrekking bij de patiënt in rekening brengen. Voor 2019 is dat maximaal € 41,07 per informatieverzoek.

Recent is de website van de Belastingdienst aangepast om deze werkwijze te verhelderen. Vóór deze aanpassing leek het alsof de dieetbevestiging altijd ingevuld moest worden. Dit is dus niet het geval. Ook is op de site verhelderd dat de patiënt zich voor de dieetbevestiging dient te richten tot diegene die het dieet heeft voorgeschreven; de huisarts dan wel de diëtist.