Brief om te wijzen op afgeschafte formulieren

 
Brief om te wijzen op afgeschafte formulieren
Merkt u dat gemaakte afspraken om de administratieve lasten te verminderen niet altijd worden nagekomen? Dan kunt u vanaf nu een standaardbrief gebruiken om de leveranciers erop te wijzen dat zij zich niet aan de afspraken houden. In dit bericht vindt u de standaardbrief die u kunt gebruiken en de bijbehorende toelichting voor patiënten.

Download brief

Onder de noemer Het Roer Gaat Om hebben het ministerie van VWS, de NZa, zorgverzekeraars en huisartsen afspraken gemaakt. Een groot aantal formulieren en de verplichting tot talloze vermeldingen, herhaaldelijke machtigingen en aanvragen zijn daarmee vervallen.

In de dagelijkse praktijk merken huisartsen echter nog regelmatig dat deze afspraken niet worden nageleefd door leveranciers. Het gaat hierbij vooral om leveranciers van hulp- en verbandmaterialen, incontinentiematerialen en medicijnen.

Huisartsen kunnen de standaardbrief gebruiken om de leveranciers erop te wijzen dat zij zich niet aan de afspraken houden en hen verzoeken hun werkwijze aan te passen. Voor hun patiënten kunnen zij de brief met toelichting gebruiken.