Belangrijke aanpassing op deze website

 
De website Het Roer Gaat Om is op een belangrijk punt aangepast. Het betreft het vermelden van een indicatie op recepten voor hulpmiddelen. Hiervoor hebben huisartsen en verzekeraars een eenvoudige codelijst opgesteld.

De aanpassing betreft recepten voor hulpmiddelen: dieetproducten, verbandmiddelen, incontinentiemateriaal, enzovoort. Afgesproken is dat de zorgverlener bij het voorschrijven van hulpmiddelen op het recept een code vermeldt die verwijst naar de indicatie. Het gaat om een korte lijst met vijf codes.

De afspraak om het tot 1 januari 2016 gebruikelijke aparte formulier af te schaffen blijft van kracht. Met de eenvoudige codelijst komen huisartsen tegemoet aan het belang van hulpmiddelenleveranciers en zorgverzekeraars die moeten voldoen aan de wettelijke regels voor controle. Waar dit van toepassing is, is het overzicht met de codes toegevoegd aan de aangepaste teksten.