Aan welke veranderingen wordt gewerkt

 
Het afgelopen jaar werden in de huisartsen zorg flinke stappen gezet in het verminderen van de bureaucratie, verbeteren van de gelijkwaardigheid tussen huisarts en verzekeraar en het vernieuwen van het kwaliteitsbeleid. Maar bovenop de gerealiseerde verbeteringen, staan er ook nog een groot aantal veranderingen op stapel.

Om u hiervan zo goed mogelijk op de hoogte te houden, hebben de partijen achter Het Roer Gaat om, per onderwerp een overzicht gemaakt. Hier leest u wat de komende tijd verandert of wordt onderzocht en wat de deadlines zijn.

Ga rechtstreeks naar de planning per overzicht: