Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
12 okt 2021
Uitwerking proces rondom bestellen en declareren katheters en verbandmiddelen
Meerdere zorgverzekeraars accepteren levering van bepaalde hulpmiddelen via de lokale apotheek niet meer. Ze willen dat dit gaat via gecontracteerde medisch speciaalzaken zoals BENU en Bosman. Het... Lees meer
11 mrt 2020
Stap dichterbij schrappen VOG-plicht bij incidentele zorg in Wlz-instelling
Verleent u tijdens de ANW-uren incidentele zorg in een Wlz-instelling? Dan moet u een VOG van maximaal 3 maanden oud kunnen overleggen. Aan deze administratieve last komt mogelijk vanaf 2021 een eind... Lees meer
28 feb 2020
Verzoek (medische) verklaring door een gemeenten; meewerken of toch niet?
Huisartsen krijgen vaak verzoeken van patiënten om verklaringen in te vullen die vanuit gemeenten worden gevraagd. Gemeenten mogen echter niet vragen om (medische) verklaringen door de huisarts in te... Lees meer
19 feb 2020
Minder verwijzingen van huisartsen nodig door afspraken in de ggz
Per 1 januari 2020 zijn de verwijsafspraken voor geestelijke gezondheidszorg gewijzigd. Deze afspraken zouden er toe moeten leiden dat er minder vaak een beroep wordt gedaan op de huisarts om een... Lees meer
28 nov 2019
Dieetbevestiging voor Belastingdienst niet standaard nodig
Volgt uw patiënt een dieet, dan kan het zijn dat de patiënt bij de belastingaangifte een vast bedrag mag aftrekken. Vaak komen patiënten hiervoor bij de huisarts om een dieetbevestiging te vragen.
18 nov 2019
Palliatieve zorg: terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig
Bij verschillende zorgleveringsvormen is het niet meer nodig om de terminaliteitsverklaring te gebruiken.
04 sep 2019
Herziene handleiding Voorbehouden handelingen (wijk)verpleging & verzorging
Het terugdringen van administratieve lasten bij de opdracht van voorbehouden handelingen is een belangrijk uitgangspunt van de herziene ‘handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging... Lees meer
17 apr 2019
Geen verklaringen voor vergoedingen uit aanvullend pakket tenzij medisch noodzakelijk
Zorgverzekeraars stellen in hun polis voor het aanvullend pakket vaak de voorwaarde dat een doktersverklaring is vereist. Het is de verantwoordelijkheid en de taak van de verzekeraar om te... Lees meer
27 mrt 2019
Geen herhaalverwijzing voor de behandeling van chronische aandoening door paramedici
Sinds 1 januari 2017 is de herhaalverwijzing komen te vervallen als het gaat om een behandeling die langer duurt dan twaalf maanden. In dat geval is de paramedicus verplicht een tussentijdse... Lees meer
05 mrt 2019
U hoeft niet meer te tekenen voor hulpmiddelen rondom bed
Wijkverpleegkundigen schrijven vanaf nu zelf hulpmiddelen voor die samenhangen met verzorging en verpleging van cliënten thuis op bed. Ze hoeven daar geen toestemming meer voor te vragen via de... Lees meer
  • Vorige