Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
02 jul 2019
Herziene handleiding Voorbehouden handelingen (wijk)verpleging & verzorging
Het terugdringen van administratieve lasten bij de opdracht van voorbehouden handelingen is een belangrijk uitgangspunt van de herziene ‘handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging... Lees meer
17 apr 2019
Geen verklaringen voor vergoedingen uit aanvullend pakket tenzij medisch noodzakelijk
Zorgverzekeraars stellen in hun polis voor het aanvullend pakket vaak de voorwaarde dat een doktersverklaring is vereist. Het is de verantwoordelijkheid en de taak van de verzekeraar om te... Lees meer
27 mrt 2019
Geen herhaalverwijzing voor de behandeling van chronische aandoening door paramedici
Sinds 1 januari 2017 is de herhaalverwijzing komen te vervallen als het gaat om een behandeling die langer duurt dan twaalf maanden. In dat geval is de paramedicus verplicht een tussentijdse... Lees meer
05 mrt 2019
U hoeft niet meer te tekenen voor hulpmiddelen rondom bed
Wijkverpleegkundigen schrijven vanaf nu zelf hulpmiddelen voor die samenhangen met verzorging en verpleging van cliënten thuis op bed. Ze hoeven daar geen toestemming meer voor te vragen via de... Lees meer
08 jan 2019
Formulieren verbandmiddelen langdurige wondzorg niet nodig
Sinds 1 januari 2016 kun je als huisarts verbandmiddelen voorschrijven voor langdurige wondzorg, zonder een aanvullend formulier.
15 nov 2018
Praktijkaccreditering vanaf 2019 vereenvoudigd naar 1 keer per 3 jaar
Vanaf 1 januari 2019 wordt de NHG-Praktijkaccreditering (NPA) vereenvoudigd. Huisartsen met een NPA-keurmerk worden in de toekomst niet langer jaarlijks, maar eens per drie jaar bezocht.
18 jul 2018
Formulieren voor het vergoeden van zorg aan onverzekerden vereenvoudigd
Voor aanvragen en declaraties van de subsidieregeling ‘medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ is er sinds 9 mei 2018 één formulier in plaats van twee afzonderlijke formulieren. Daarnaast is er... Lees meer
27 mrt 2018
Groot aantal formulieren geschrapt
Per 1 maart 2018 hebben zorgverzekeraars 17 formulieren afgeschaft voor bijlage 2-geneesmiddelen, waaronder NOAC’s.
19 jan 2018
Brief om te wijzen op afgeschafte formulieren
Merkt u dat gemaakte afspraken om de administratieve lasten te verminderen niet altijd worden nagekomen? Dan kunt u vanaf nu een standaardbrief gebruiken om de leveranciers erop te wijzen dat zij... Lees meer
11 sep 2017
Herhaalverwijzingen paramedici vervallen
Zorgverzekeraars en paramedici hebben afgesproken dat er bij bepaalde paramedische behandelingen geen herhaalverwijzing nodig is. Hoewel deze afspraken al gelden sinds 1 januari 2017, wijzen wij... Lees meer
  • Vorige