Het Roer Gaat Om

Onder de noemer Het Roer Gaat Om dragen huisartsen, huisartsenorganisaties, zorgverzekeraars, toezichthouders en overheid samen oplossingen aan voor knelpunten in de huisartsenzorg. Een actiegroep van bezorgde huisartsen - Het Roer Moet Om - maakte deze knelpunten in het voorjaar 2015 aanhangig.

Op deze gezamenlijke website worden oplossingen gepresenteerd. Voor het verminderen van de bureaucratie en de administratieve lasten. Voor het verbeteren van de samenwerking en gelijkwaardigheid tussen huisartsen en zorgverzekeraars en het vernieuwen van het kwaliteitsbeleid.

Abonneren op Voorpagina-feed